Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Apfundziseni Toera Ndzidzi Onsene Atumikire Yahova

Apfundziseni Toera Ndzidzi Onsene Atumikire Yahova

Pyakucitika pisapangiza kuti amwazi mphangwa apswa angapfundziswa toera akhale aphinga m’basa yakumwaza mphangwa kutomera pakutoma, kazinji kene asathambaruka mwadidi kakamwe. (Mis. 22:6; Afil. 3:16) Dingani ntsonga zingasi zakuti munaphedza tani nyakupfundza wanu toera akhale waluso mu utumiki:

  • Angamala kwene kukhazikiswa ninga m’mwazi mphangwa, tomani kumpfundzisa. (km 8/15 1) Mpangeni kufunika kwa kucita khundu m’basa yakumwaza mphangwa masumana onsene.  (Afil. 1:10) Pakucedza thangwi ya cisa canu, lekani kulonga pinthu pyakuti pinanfewesa manungo. (Afil. 4:8) Muwangiseni kuti aphate basa pabodzi na muyang’niri wa nsoka, peno abale na alongo anango toera apfundze kubulukira ku maluso awo.—Mis. 1:5; km 10/12 6 ¶3

  • Nyakupfundza wanu angabatizwa, pitirizani na kumuwangisa na kumpfundzisa m’basa yakumwaza mphangwa, makamaka khala iye adzati kumalisa bukhu Khalani mu Ufuni wa Mulungu.”km 12/13 7

  • Mungaphata basa na m’mwazi mphangwa mupswa, phatisirani maperekero aumboni akukhonda nentsa. Ungafikambo ndzidzi wace wakulonga, mbvesereni mwadidi, buluka penepo nsimbeni na ntima onsene, pontho pingakhala pyakufunika, mpaseni maonero akuti anamphedza toera kuthimizira maluso ace.—km 5/10 7