Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Maperekero Aumboni

Maperekero Aumboni

A SENTINELA

Mbvundzo: Kodi aanju alipodi?

Lemba: Masal. 103:20

Longani: Revista iyi ya A Sentinela isafokotoza pinalonga Bhibhlya thangwi ya aanju, pontho isalongambo kuti iwo asatikhuya tani.

PFUNDZISANI UNDIMOMWENE

Mbvundzo: Kodi imwe musanyerezera kuti Bhibhlya isapokanya pyonsene pinalonga siyensiya?

Lemba: Iza. 40:22

Undimomwene: Pinalonga Bhibhlya thangwi ya siyensiya ndi pyakulinganira.

NCEMERERO WA MISONKHANO YA MPINGO (inv)

Longani: Tisakuphembani kuti mudzabvesere nkhani yakubuluswa m’Bhibhlya. Nkhani ineyi inacitwa pa Nyumba ya Umambo, mbuto yathu yaulambiri, pontho imwe nkhabe funika kulipa toera kubvesera nkhani ineyi. [Perekani ncemerero wa misonkhano, pangizani ndzidzi na mbuto inacitirwa misonkhano ya kumala kwa sumana, pontho longani nsolo wa nkhani yapakweca.]

Mbvundzo: Mwatoma kale kuenda ku Nyumba ya Umambo? [Pingakhala pyakuthema, pangizani vidyu Ninji Pinacitwa pa Nyumba ya Umambo?]

LEMBANI MAPEREKERO ANU AUMBONI

Towezerani pitsandzo pyakutoma toera kulemba maperekero anu aumboni.