Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Akumbizi Anaphata Basa Toera Kutsalakana Mwadidi Mabira a Yahova

Akumbizi Anaphata Basa Toera Kutsalakana Mwadidi Mabira a Yahova

Anthu azinji nee asanyindira ale ali na cidzo. Thangwi yanji? Thangwi kutomera kale kakamwe, anthu asaphatisira mwakuipa pidzo pyawo toera aphindulise umaso wawo. (Mik. 7:3) Ife tisapereka takhuta kakamwe thangwi akulu a mpingo asapfundziswa toera kutsalakana mwadidi mabira a Yahova.—Est. 10:3; Mat. 20:25, 26.

Akulu a mpingo ndi akusiyana kakamwe na anthu a pidzo n’dziko ino, iwo asaphata basa ninga ayang’aniri thangwi ya kufuna kwawo Yahova na mbumba yace. (Juw. 21:16; 1 Ped. 5:1-3) Mukutsogolerwa na Yezu, akumbizi asaphedza m’mwazi mphangwa m’bodzi na m’bodzi toera aone kuti asacita khundu ya atumiki a Yahova mbakhala na uxamwali wakuwanga na iye. Iwo asaphedza mwakucimbiza mabira a Yahova angaduwala peno angagwerwa na pidengwa. Khala imwe musafuna ciphedzo, cedzani na m’bodzi wa akulu a mpingo wanu.—Tiya. 5:14.

ONANI VIDHYU YA NSOLO WAKUTI AKUMBIZI AKUTI ASATSALAKANA MWADIDI NKUMBI, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Mariana aphindula tani na ciphedzo ca akulu a mpingo?

  • Elias aphindula tani na ciphedzo ca akulu a mpingo?

  • Mwakubverana na vidhyu, musaona tani basa inacita akulu a mpingo?