Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Khalani Wakucepeseka na Wakukhurudzika Ninga Kristu

Khalani Wakucepeseka na Wakukhurudzika Ninga Kristu

Yezu akhali munthu wakufunika kakamwe kupiringana onsene adakhalapo, ngakhale tenepo, iye akhali wakucepeseka na wakukhurudzika. Ndzidzi onsene iye akhapasa mbiri Yahova. (Jwau 7:16-18) Mbwenye Afarisi akhapangiza makhaliro akudzikuza a Sathani, akuti akhaacitisa kupwaza anthu onsene akakhulupira Mesiya. (Jwau 8:44) Pontho Sathani adzakhala Dyabo, dzina ineyi isabveka “Nyakupambizira.” (Jwau 7:45-49) Kodi tinatowezera tani Yezu tingapaswa miyai yakutumikira peno mabasa mu mpingo?

ONANI VIDHYU YAKUTI ‘FUNANANI UNANGO NA NDZACE’—CALIRANI NTCANJE NA KUGAYA, KHUNDU 1, BULUKA PENEPO TAWIRANI MBVUNDZO UYU:

  • Kodi Alex apangiza tani kuti akhali wakudzikuza?

ONANI VIDHYU YAKUTI ‘FUNANANI UNANGO NA NDZACE’—CALIRANI NTCANJE NA KUGAYA, KHUNDU 2, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Kodi Alex apangiza tani kuti akhali wakucepeseka?

    Kodi Alex aphedza tani Bill na Carlo?

ONANI VIDHYU YAKUTI ‘FUNANANI UNANGO NA NDZACE’—CALIRANI KUDZIKUZA NA PINTHU PYAKUPASA MANYADZO, KHUNDU 1, BULUKA PENEPO TAWIRANI MBVUNDZO UYU:

  • Ninji pinapangiza kuti M’bale Juwau akhali wakudzikuza?

ONANI VIDHYU YAKUTI ‘FUNANANI UNANGO NA NDZACE’—CALIRANI KUDZIKUZA NA PINTHU PYAKUPASA MANYADZO, KHUNDU 2, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Kodi M’bale Juwau apangiza tani kuti akhali wakucepeseka?

    Kodi citsandzo ca M’bale Juwau caphedza tani Fatima?