Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Nkhabe Cinthu Cidabvungika

Nkhabe Cinthu Cidabvungika

Pidamala Yezu kudyesa amuna 5.000 mwacirengo, kusiyapo akazi na anapiana, iye apanga anyakupfundzace: ‘Gumanyani mapindi adasala, toera pakhonde kubvungika cinthu.’ (Jwau 6:12) Yezu aphatisira mwadidi pinthu pidapereka Yahova mbawangisira toera pikhonde kubvungika.

Mu ntsiku zathu zino, Mathubo Akutonga asawangisira kutowezera citsandzo ca Yezu mukuphatisira mwandzeru pyakupereka. Mwacitsandzo, mbidzati kumangwa ofesi ikulu inaonera basa pa dziko yonsene yapantsi ku Warwick, Nova York, abale acita masasanyiro toera aphatisire mwadidi pyakupereka.

TINACALIRA TANI KUBVUNGA PINTHU . . .