Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Makhaliro Anu Adidi na Cilemedzo Canu Cinakhuya Mitima Yawo

Makhaliro Anu Adidi na Cilemedzo Canu Cinakhuya Mitima Yawo

Citsandzo cadidi cinapangiza akazi anapfundza undimomwene kazinji kene cisaphedza amuna awo kukhalambo Akristu. Panango pyenepi pinaphemba kupirira nyatwa zizinji. (1 Ped. 2:21-23; 3:1, 2) Khala imwe muli kuthimbana na pyenepi pitirizani kukunda pinthu pyakuipa mukucita pinthu pyadidi. (Aroma 12:21) Citsandzo canu cadidi cinakwanisa kukhuya mamunanu kupiringana mafala anu.

Yeserani kubvesesa maonero a mamunanu. (Afil. 2:3, 4) Khalani a ntsisi, pontho citani pyonsene pinakwanisa imwe toera kukwanirisa khundu yanu ninga nkazi. Khalani nyakubvesera wadidi. (Tiya. 1:19) Khalani wakupirira, pontho kulisani ufuni wanu kuna iye. Khala mamunanu nee asakutsalakanani mwadidi, pontho nkhabe kukulemedzani, khalani na cinyindiro cakuti Yahova asakomerwa kakamwe na kukhulupirika kwanu.—1 Ped. 2:19, 20.

ONANI VIDHYU YAKUTI JEOVÁ DÁ-NOS FORÇA PARA LEVARMOS A NOSSA CARGA, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Umaso ukhali tani kuna Grace Li pidamala iye kwene kumanga banja?

  • Ninji cidancitisa kukomerwa na undimomwene wa Bhibhlya?

  • Mulongo Li apirira tani pinentso pidamala iye kubatizwa?

  • Ndi phembero ipi idacita Mulongo Li thangwi ya mamunace?

  • Ndi nkhombo zipi zidakhala na Mulongo Li thangwi ya makhaliro ace adidi na cilemedzo?

Makhaliro adidi na cilemedzo cikulu piri na mphambvu kakamwe!