Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Elizeu ali kupanga ntumiki wace: ‘Tiri na azinji kukhundu yathu kupiringana ale ali na iwo.’—2 Ama. 6:16

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Tiri na Azinji Kukhundu Yathu Kupiringana Ale Ali na Iwo

Tiri na Azinji Kukhundu Yathu Kupiringana Ale Ali na Iwo

Elizeu na ntumiki wace azungulirwa na anyamalwa (2 Ama. 6:13,14; Perspicaz vol. 1 tsa. 797 ndima 2)

Elizeu nee agopa, pontho apasa cipapo ntumiki wace (2 Ama. 6:15-17; Sentinela 15/8/13 tsa. 30 ndima 2; onani foto iri patsamba yakutoma)

Yahova apulumusa Elizeu na ntumiki wace mwakudzumatirisa (2 Ama. 6:18, 19; Perspicaz vol. 1 tsa. 463 ndima 6)

Anyamalwa athu nkhabe mphambvu kupiringana Yahova. Mbidakhala kuti tisakwanisa kuona kudzulu, mbationa njira inaphatisira Yahova aanju toera kutsidzikiza atumiki ace, musanyerezera kuti mbatidaonanji?