UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Novembro–Dezembro 2022

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Khalani Akutsandzaya Mungatcingwa

PFUNDZISANI MWALUSO MU UTUMIKI

Mafala Toera Kutomesa Makani