Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | MATEO 20-21

‘Ule Anafuna Kukhala Nkulu Pakati Panu Asafunika Kukhala Ntumiki Wanu’

‘Ule Anafuna Kukhala Nkulu Pakati Panu Asafunika Kukhala Ntumiki Wanu’

Mat. 20:28

Apfundzisi a mwambo na Afarisi akhali akudzikuza, pontho akhafuna kakamwe kupaswa mbiri na kumwanyikwa pa nsika

Apfundzisi a mwambo na Afarisi akhali akudzikuza, pontho akhafuna kakamwe kupaswa mbiri na kulemedzwa na anthu. (Mat. 23:5-7) Yezu akhali wakusiyana na iwo. Bhibhlya isalonga: ‘Mwana wa munthu nee abwera toera kutumikirwa, mbwenye toera kutumikira.’ (Mat. 20:28) Ife nkhabe funika kucita pinthu mu mpingo basi ene toera kuoniwa peno kusimbwa na anango. Tingafuna kukhala akutawirika kwa Yahova, tisafunika kukhala dzololo toera kuphedza anango na kukhala akucepeseka ninga Kristu. Pyenepi pisaphataniza kucita mabasa akuti asaoniwa na Yahova basi. (Mat. 6:1-4) Munthu wakucepeseka . . .

  • asaphedzera basa yakucenesa na yakusasanyira Nyumba ya Umambo

  • asakhala dzololo toera kuphedza akugwesera na anthu anango

  • asacita pyakupereka toera kuphedzera basa ya Umambo inacitwa pa dziko yonsene