Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Ndandanda ya Upainiya Wa Ndzidzi Onsene

Ndandanda ya Upainiya Wa Ndzidzi Onsene

Upainiya wa ndzidzi onsene usaphemba ndandanda yadidi. Mungaphatisira midzidzi 18 pa sumana mu utumiki, munakwanisa kukhala mpainiya—mbamupitiriza kukhala na ndzidzi wakupuma! Ndandanda ineyi isaphedza, maseze pangacitika pinthu pyakukhonda dikhira, panango thangwi ya utenda peno kucinja kwa makhaliro akudambo. Bokosi iri pantsi apa isapereka maonero kuna amwazi mphangwa akuti asaphata basa ntsiku zinango, ntsiku zonsene peno akuti ali na nyatwa ya ungumi. Tingacita macinjo mangasi, panango m’bodzi wa m’banja yathu anakwanisa kutoma kutumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene mu nthanda ya Nyendzi. Ndiye tani kucedza pyenepi nkati mwa kulambira kwanu kwa banja kunafuna kudza?

NDISAPHATA BASA NTSIKU ZINANGO

Ciposi

KUBASA

Cipiri

KUBASA

Citatu

KUBASA

Cinai

Midzidzi 6

Cixanu

Midzidzi 6

Sabudu

Midzidzi 4

Dimingu

Midzidzi 2

NDISAPHATA BASA NTSIKU ZONSENE

Ciposi

Midzidzi 2

Cipiri

Midzidzi 2

Citatu

MISONKHANO YA PAKATI PA SUMANA

Cinai

Midzidzi 2

Cixanu

Midzidzi 2

Sabudu

Midzidzi 6

Dimingu

Midzidzi 4

NDIRI NA NYATWA YA UNGUMI

Ciposi

KUPUMA

Cipiri

Midzidzi 3

Citatu

Midzidzi 3

Cinai

Midzidzi 3

Cixanu

Midzidzi 3

Sabudu

Midzidzi 3

Dimingu

Midzidzi 3