Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Maperekero Aumboni

Maperekero Aumboni

A SENTINELA

Mbvundzo: Khala Bhibhlya yabuluka kwa Mulungu, nee musatawira kuti mbidagumanika mpaka lero maseze anthu ayesere kuifudza?

Lemba: Iza. 40:8

Longani: Misolo yakutoma ya revista iyi isapangiza kuti Bhibhlya isapitiriza tani mpaka lero.

A SENTINELA (tsamba yakumalisa)

Mbvundzo: Ndisafuna kudziwa maonero anu thangwi ya mbvundzo uyu. [Lerini mbvundzo wakutoma pa tsamba 16.] Anango asalonga kuti uphemberi wacitwa na anthu. Anango asanyerezera kuti Mulungu asaphatisira uphemberi toera kutifendedzeresa kuna iye. Ndi api maonero anu?

Lemba: Tgo. 1:27

Longani: Nsolo uyu usafokotoza pinthu pizinji pinalonga Bhibhlya thangwi ya ntsonga ineyi. Ndinakomerwa kubwera pontho toera kudinga ntsonga zinango za nsolo unoyu.

MPHANGWA ZADIDI ZA MULUNGU!

Mbvundzo: Azinji angaleri maprofesiya a Bhibhlya asaona ninga akuleri jornal. Ndi makhaliro api adalongwa kale akuti mwaaona peno kuabva?

Lemba: 2 Tim. 3:1-5

Longani: Bruxura iyi isafokotoza kuti thangwi yanji makhaliro anewa ndi mphangwa zadidi kwa ale asafuna Mulungu. [Gomezerani pfundziro 1, mbvundzo 2.]

LEMBANI MAPEREKERO ANU AUMBONI

Towezerani pitsandzo pyakutoma toera kulemba maperekero anu aumboni.