Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Pfundzisani Undimomwene

Pfundzisani Undimomwene

Kutomera mu nthanda ya Nyendzi, Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu na Utumiki inadzaphataniza khundu ipswa ya maperekero aumboni yakuti “Pfundzisani Undimomwene.” Cifuno cathu cinadzakhala kupfundzisa undimomwene wa Bhibhlya mukuphatisira mbvundzo na lemba.

Munthu angapangiza cifuno, tinakwanisa kumpasa tratado, ntundu unango wa bukhu, peno kumpangiza vidyu ya mu jw.org, pyenepi pinakulisa cifuno cace paulendo unatowera. Tisafunika kubwerera pakupita ntsiku zakucepa toera mwanaciro nyumba akhonde kuluza cifuno. Maperekero mapswa aumboni na makhundu a anyakupfundza, anadzabuluswa mu cigwagwa cinagumanika kunkhomo kwa nsolo ubodzi na ubodzi wa bukhu Kodi Bhibhlya Isatipfundzisanji? Pa khundu ineyi tinagumana mibvundzo yakuthimizirika na malemba akuti anakwanisa kutiphedza toera kucita ulendo wakubwereza peno kucitisa pfundziro mukuphatisira Bhibhlya basi.

Pali na njira ibodzi basi inatsogolera ku umaso. (Mat. 7:13, 14) Nakuti tisacedza na anthu a mauphemberi na a makhaliro akusiyana-siyana, tisafunika kupfundzisa undimomwene wa Bhibhlya munjira yakuti inakwanisa kukhuya munthu m’bodzi na m’bodzi. (1 Tim. 2:4) Mu ndzidzi unadziwa ife kulonga mwadidi mphangwa zakusiyana-siyana za Bhibhlya na kuthimizira maluso athu ‘mukuphatisira mwadidi mafala a undimomwene,’ kutsandzaya kwathu kunadzathimizirika, pontho tinadzakwanisa kupfundzisa mwadidi undimomwene kuna anthu.2 Tim. 2:15.