Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Maperekero Aumboni

Maperekero Aumboni

DESPERTAI!

Mbvundzo: Anthu anango asapenula kuti Yezu akhala pa dziko yapantsi, mbwenye anango asatawira kuti iye afa. Anangombo asalonga kuti nkhabe anapidziwa mwadidi. Ndi api maonero anu?

Longani: Revista iyi ya Despertai! isapangiza umboni wa pinthu pyenepi.

PFUNDZISANI UNDIMOMWENE

Mbvundzo: Ninji pinacitika tingafa?

Lemba: Jwau 11:11-14

Undimomwene: Munthu angafa, umaso wace wamala. Natenepa, nee tisafunika kugopa kufa, mbatinyerezera kuti anthu asathabuswa angafa. Yezu alandanisa kufa na kugona. Ninga pidacita iye na Lazaro, Yezu anakwanisa “kulamusa ncitulo” anyakufunika athu adafa toera akhale pontho na umaso pa dziko yapantsi.—Yobe 14:14.

NCEMERERO WA MISONKHANO YA MPINGO (inv)

Longani: Ndisakuphembani toera kubwera kabvesera nkhani yapakweca inafuna kucitwa pa Nyumba ya Umambo, ineyi ndi dzina ya mbuto inacitira ife misonkhano. [Perekani ncemerero wa misonkhano, pangizani ndzidzi na mbuto inacitirwa misonkhano ya kumala kwa sumana, pontho longani nsolo wa nkhani yapakweca.]

Mbvundzo: Kodi mwagumanika kale pa Nyumba ya Umambo? [Khala mphyakuthema, pangizani vidyu yakuti Ninji Pinacitwa Pa Nyumba ya Umambo?]

LEMBANI MAPEREKERO ANU AUMBONI

Towezerani pitsandzo pyakutoma toera kulemba maperekero anu aumboni.