Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | IZAIYA 63-66

Panadzakhala Kutsandzaya Kukulu Thangwi ya Kudzulu Kupswa na Dziko Yapantsi Ipswa

Panadzakhala Kutsandzaya Kukulu Thangwi ya Kudzulu Kupswa na Dziko Yapantsi Ipswa

Pikiro ya Mulungu yakusasanyira pinthu inagumanika pa Izaiya kapitulu 65 ndi yakunyindirika kakamwe munjira yakuti Yahova asailonga ninga yakwanirisika kale.

Yahova akucita kudzulu kupswa na dziko yapantsi ipswa, yakuti pinthu pyakale pinadzaduwalikiratu

Iza. 65:17

Kudzulu kupswa ndi ninji?

  • Ndi utongi upswa unafuna kudzabweresa makhaliro adidi pa dziko yapantsi

  • Utongi unoyu wakhazikiswa mu caka 1914 mu ndzidzi udaikhwa Kristu ninga Mambo wa Umambo wa Mulungu

Pantsi papswa ndi ninji?

  • Ndi anthu a m’madzindza onsene, pilongero pyonsene na mitundu yonsene akuti mwakufuna asabvera utongi upswa wakudzulu

Ndi munjira ipi pinthu pyakale pinadzaduwalikiratu?

  • Pinthu pyonsene pinatsukwalisa anthu, ninga mautenda akusiyana-siyana na ntundu onsene wa nyatwa zinaoneka lero nkhabe kudzaonekabve

  • Anthu akukhulupirika anadzatsandzaya na umaso wadidi, pontho ntsiku zonsene anadzanyerezera pinthu pyadidi basi