Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | YEREMIYA 51-52

Mafala a Yahova Asakwanirisika mu Unyomonyomo Onsene

Mafala a Yahova Asakwanirisika mu Unyomonyomo Onsene

Yahova alonga pinthu pyonsene pikhafuna kucitika ntsogolo

Nyakuonera mambo Wacipersya akhaphatisira madipa na mapswimo

“Nozani mapswimo anu”

Yer. 51:11, 28

  • A Medho na Apersiya akhadziwa kakamwe kuphatisira mapswimo, pontho uta ukhali cida cikhanyindira iwo kakamwe. Iwo akhanoza mapswimo awo toera angalasa cinthu apitiretu nkati

‘Anyankhondo a ku Bhabhilonya akhadaleka kumenyana’

Yer. 51:30

  • Mbiri ya Nabhonidhu isalonga: “Anyankhondo a Siro apita mu Bhabhilonya nee kumenya nkhondo.” Pyenepi pisabverana kakamwe na profesiya ya Yeremiya

Mbiri ya Nabhonidhu

‘Bhabhilonya anadzakhala madembe kwenda na kwenda’

Yer. 51:37, 62

  • Kutomera mu pyaka 539 M.N.W., mbiri ya Bhabhilonya yatoma kumala. Alexandre Wankulu akhafuna kucita Bhabhilonya kukhala nzinda wace ukulu, mbwenye mwakukhonda dikhira, iye afa. Mu ndzidzi wa Apostolo, anthu azinji a ku Yuda akhadzati kumala kubuluka, pyenepi pyapasa mpostolo Pedhru mwai wakuenda kaona nzinda wa Bhabhilonya. Mbwenye mu seklu yacinai N.W., nzinda ukhali madembe

Kodi kukwanirisika kwa profesiya ineyi ya Bhibhlya kusandikhuya tani?

 

Ndinapfundzisa tani anango thangwi ya profesiya ineyi?