Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Iwo Asaphata Basa Mwakuwanga Toera Kutiwangisa

Iwo Asaphata Basa Mwakuwanga Toera Kutiwangisa

Ayang’aniri a cisa na akazawo asawangisira kakamwe toera kupangiza ufuni kuna abale na alongo. Ninga ife tonsene, iwo ali na pifuno pyawo, pontho midzidzi inango asakhalambo akuneta, akutsukwala na akudzudzumika. (Tiya. 5:17) Ngakhale tenepo, masumana onsene iwo asaikha manyerezero m’basa yakuwangisa abale na alongo m’mipingo inacedzera iwo. Mwandimomwene, anyang’aniri a cisa “asafunika kulemedzwa kakamwe.”—1 Tim. 5:17.

Mu ndzidzi udaenda mpostolo Paulu ku Roma toera kapasa abale na alongo “nkhombo zauzimu” iye akhafuna kakamwe kuwangisana “cikhulupiro unango na ndzace.” (Aroma 1:11, 12) Kodi imwe munakwanisambo kuwangisa muyang’aniri wanu wa cisa na nkazace, khala ndi wakumanga banja?

ONANI VIDHYU YA NSOLO WAKUTI UMASO WA MUYANG’ANIRI WA CISA NCISA CAKUTALI NA NZINDA, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Ayang’aniri a cisa na akazawo asawangisira tani toera kuwangisa abale na alongo m’mipingo?

  • Imwe musaphedzeka tani na kuwangisira kwawo?

  • Musafunika kucitanji toera kuawangisa?