Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | LUKA 10-11

Nsangani wa Yezu Unalonga Pya Nsamariya Wadidi

Nsangani wa Yezu Unalonga Pya Nsamariya Wadidi

Luk. 10:25-37

Yezu alonga nsangani unoyu toera kutawira mbvundzo uyu: ‘Mwandimomwene mbani ndzanga?’ (Luk. 10:25-29) Iye akhadziwa kuti mukupita kwa ndzidzi, ‘anthu a mitundu yonsene’ mbadacita khundu ya mpingo Wacikristu, kuphatanizambo Asamariya na anthu a madzindza anango. (Jwau 12:32) Nsangani unoyu wapfundzisa atowereri ace kufunika kwa kuwangisira toera kufuna anango, ngakhale ale akuti ndi a makhaliro akusiyana na iwo.

BVUNDZIKANI:

  • ‘Ndisapibva tani ndingakhala na abale na alongo a dzindza inango?’

  • ‘Kodi ine kazinji kene ndisacedza basi ene na ale a makhaliro ninga anga?’

  • ‘Kodi ine ndisawangisira toera kudziwa mwadidi Akristu andzanga akuti ali na makhaliro akusiyana na anga?’ (2 Akor. 6:13)

Ine ndisafuna ndibverane na toera . . .

  •  ndiphate naye basa yakumwaza mphangwa

  •  tidzadye pabodzi kunyumba kwathu

  •  agumanikembo pakulambira kwathu kwa banja sumana inafuna kudza