Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | MATEO 8-9

Yezu Akhafuna Anthu

Yezu Akhafuna Anthu

Mateo kapitulu 8 na 9 isalonga pang’ono pya utumiki wa Yezu ku cisa ca Galileya. Pikhawangisa Yezu anthu, iye akhapangiza kuti ali na mphambvu, mbwenye cakufunika kakamwe iye akhapangiza ufuni wace ukulu na ntsisi zace kuna anango.

 1.  

 2.  

  Iye awangisa mebzwalace Pedhru.—Mat. 8:14, 15

  Iye abulusa madimonyo mbawangisa atenda.—Mat. 8:16, 17

 3.  

 4.  

  Iye awangisa nkazi adakhuya nguwo zace, pontho alamusa muli akufa mwana wankazi wa Jairo.—Mat. 9:18-26

  Iye awangisa maboliboli na bewewe.—Mat. 9:27-34

 5.  

Ndinapangiza tani kuti ndisafuna kakamwe anthu anango, pontho ndisaabvera ntsisi?