Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | MATEO 1-3

‘Umambo Wakudzulu Uli Cifupi’

‘Umambo Wakudzulu Uli Cifupi’

Mat. 3:4

  • Nguwo zikhabvala Juwau na maonekero ace akhapangiza kuti iye nee akhafuna pinthu pizinji mu umaso wace, pontho akhadaperekeka na ntima onsene toera kucita cifuno ca Mulungu

  • Juwau akhali na mwai wakupambulika wakusasanyira njira Yezu. Kwa iye basa ineyi ikhali yakufunika kakamwe kupiringana pinango

Kukhala na umaso wakukhonda funa pizinji kunatiphedza toera kucita pizinji m’basa ya Yahova, pontho kunatitsandzayisa kakamwe. Ife tinakwanisa kupangiza kuti nee tisafuna pizinji mu umaso . . .

  • tingadzindikira pinthu pyakufunika kakamwe

  • tingasiya kugula pinthu pyakuti nee tisapifunadi

  • tingalemba pinthu pinafuna ife kugula

  • tingataya peno kupasa anango pinthu pyakuti nee tisapi-phatisira

  • tingalipa mangawa

  • tingapungula ndzidzi unaphata ife basa yakudziko

Juwau akhadya pinthu pyakupwazika ninga nthete na uci

Kukhala na umaso wakukhonda funa pizinji kunandiphedza toera kukwanirisa cifuno ca