Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kodi Musaphatisira JW Library?

Kodi Musaphatisira JW Library?

JW Library ndi programu yakukhonda lipa yakuti inadzakuphedzani kubhaxari Bhibhlya na mabukhu anango, mavidyu na maprogramu a audyo mu ntokodzi wanu wa m’manja, thabuleti peno ntcini wandzeru.

MUNACITA TANI TOERA MUKHALE NAYO: Pitani mu interneti na bhaxarini programu ya JW Library mukuphatisira play store. Programu ineyi isagumanika m’mitcini yakusiyana-siyana. Mungapita mu interneti, fungulani programu ineyi na sankhulani cinthu cinafuna imwe kubhaxari mu ntokodzi wanu wa m’manja peno thabuleti. Khala panyumba panu nkhabe interneti, panango munakwanisa kucita pyenepi pa Nyumba ya Umambo, bhibhliyoteka ya anthu onsene peno mbuto zinango zakuti ziri na interneti. Mungamala kubhaxari mabukhu anafuna imwe, nkhabe kufunikabve Interneti toera kuaphatisira. Nakuti makhundu anango mapswa asathimizirwa mu JW Library, musafunika kupita mu interneti midzidzi inango toera kusasanyira papswa makhundu anewa angagumanika.

THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA KUKHALA NAYO? JW Library isaphedza kakamwe pa pfundziro ya munthu paekha na mu ndzidzi wa misonkhano ya mpingo. Iyo isaphedzambo mu utumiki, makamaka pakupereka umboni wantsusukano.