Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Munaphindula Tani na Kudinga Malemba Ntsiku na Ntsiku?

Munaphindula Tani na Kudinga Malemba Ntsiku na Ntsiku?

Kodi muli na nsambo wakuleri Lemba ya Ntsiku? Khala nkhabe, ndiye tani kutoma kucita pyenepi ntsiku zonsene? Azinji asadinga lemba ya ntsiku namacibese. Natenepa iwo anakwanisa kunyerezera mwacidikhodikho lemba ineyi ntsiku yamumphu. (Yos. 1:8; Masal. 119:97) Munaphindula tani mwakukwana na Lemba ya ntsiku? Lerini mavesi apadzulu na a pantsi toera kubvesesa mwadidi pinalonga lemba. Nyerezerani citsandzo ca m’Bhibhlya cakuti cisabverana na lemba ineyi ya ntsiku. Buluka penepo phatisirani pidapfundza imwe. Mungaphatisira Mafala a Mulungu mu pisankhulo pinacita imwe, umaso wanu unakhala wakuphindulisa kakamwe.​—Masal. 119:105.

Mabanja a bheteli pa dziko yonsene yapantsi asadinga Lemba ya Ntsiku namacibese. Mu pyaka pya cincino, mavidhyu mazinji a kudingwa kwa lemba ya ntsiku asaikhwa mu JW Broadcasting® pa khundu yakuti PROGRAMAS E EVENTOS. Ndi ulendo upi wakumalisa udaona imwe ibodzi mwa mavidhyu anewa? Panango, anango mwa mavidhyu anewa ndi akufunika kakamwe kwa imwe. Mwacitsandzo, munapfundzanji kubulukira mu citsandzo ca Loti pakucita pisankhulo?

ONANI VIDHYU YAKUTI LEKANI KUFUNA DZIKO (1 JUWAU 2:15), BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Lemba ya ntsiku ineyi yabuluswa mu vesi ipi ya Bhibhlya?

  • Citsandzo ca Loti cisatipfundzisanji thangwi ya ngozwi yakufuna dziko peno pinthu pyayo?​—Gen. 13:12; 14:12; 19:3, 12, 13, 24-26

  • Tinapangiza tani kuti tisafuna Yahova, tayu dziko peno pinthu pyayo?

Ndinapangiza tani kuti ndisakomerwa na Mafala a Yahova ntsiku zonsene?