Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

“Lemedza Babako na Mako”

“Lemedza Babako na Mako”

Pikhali Yezu pa dziko yapantsi, iye alonga matongero awa: “Lemedza babako na mako.” (Eks. 20:12; Mat. 15:4) Yezu akhali wakusudzuka kulonga pyenepi thangwi iye ‘akhabvera anyakubalace’ mu uwana wace. (Luk. 2:51) Pidakula Yezu, acita masasanyiro toera mai wace atsalakanwe iye angafa.—Jwau 19:26, 27.

Lero, aphale na atsikana Acikristu anapangizambo kuti asalemedza anyakubalawo, angaabvera na kulonga nawo mwacilemedzo. Mulungu asafuna kuti ndzidzi onsene tilemedze anyakubalathu. Ngakhale anyakubalathu ndi akugwesera, tisafunika kupitiriza kualemedza na kubvera uphungu wawo. (Mis. 23:22) Ife tinapangizambo kuti tisalemedza anyakubalathu tingatsalakana pyakufuna pyawo. (1 Tim. 5:8) Mwakukhonda tsalakana thunga yathu, ife tonsene tisafunika kutsalakana mwadidi anyakubalathu thangwi ineyi ndi njira yadidi kakamwe yakupangiza kuti tisaalemedza.

ONANI VIDHYU YAKUTI COMO POSSO CONVERSAR COM OS MEUS PAIS? BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Thangwi yanji midzidzi inango pisanentsa kwa imwe kucedza na anyakubalanu?

  • Munapangiza tani kuti musalemedza anyakubalanu pakucedza nawo?

  • Thangwi yanji mphyakufunika kucedza na anyakubalanu? (Mis. 15:22)

    Kucedza na anyakubalanu kunakuphedzani toera kukhala na umaso wadidi