Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Cedzani Kazinji Kene na Ale Anafuna Yahova

Cedzani Kazinji Kene na Ale Anafuna Yahova

Thangwi yanji tisafunika kucedza kazinji kene na ale anafuna Yahova? Thangwi anthu anacedza na ife anakwanisa kutiphedza toera kucita pinthu pyadidi, peno kutikulumiza kucita pinthu pyakuipa. (Mis. 13:20) Mwacitsandzo, Mambo Yoasi ‘acita pinthu ninga mukhafunira Yahova’ mu ndzidzi ukhacedza iye kazinji kene na Nyantsembe Wankulu Yeoyada. (2 Pya dziko. 24:2) Pidafa Yeoyada, Yoasi asiya Yahova thangwi ya axamwali akuipa.—2 Pya dziko. 24:17-19.

Mu ndzidzi wa apostolo, mpostolo Paulu alandanisa mpingo Wacikristu na “nyumba ikulu”, pontho alandanisa anthu a mu mpingo na “pyombo” pya n’nyumba. Ife tinapitiriza kukhala “combo cinaphatisirwa toera kucita pinthu pyakupasa cilemedzo” tingacalira kucita uxamwali na munthu onsene wakuti nee asakomeresa Yahova, mwakukhonda tsalakana khala ndi wacibale wathu peno m’bale wauzimu. (2 Tim. 2:20, 21) Natenepa, tisafunika kucita uxamwali na ale anafuna Yahova, pontho na ale akuti anatiphedza toera kutumikira Mulungu.

ONANI VIDHYU YAKUTI APRENDA A REJEITAR MÁS COMPANHIAS, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Pinakwanisika tani kucita uxamwali na anthu akuipa mbatikhonda kudzindikira?

  • Mwakubverana na vidhyu, ninji pidaphedza abale atatu toera kumalisa uxamwali na anthu akuipa?

  • Midida ya Bhibhlya inakuphedzani tani toera kusankhula axamwali mwandzeru?

Kodi ndine “combo cinaphatisirwa toera kucita pinthu pyakupasa cilemedzo”?—2 Tim. 2:21