Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Yahova Nkhabe Kuduwala Mabasa Adidi Anacita Imwe

Yahova Nkhabe Kuduwala Mabasa Adidi Anacita Imwe

Atumiki onsene a Yahova anakwanisa kucita pinthu pyadidi pyakuti Yahova anadzapikumbuka kwenda na kwenda. Ninga baba waufuni wakuti nkhabe duwala pinthu pyadidi pinacita anace, Yahova nee anaduwala mabasa athu na ufuni unapangiza ife thangwi ya dzina yace. (Mat. 6:20; Aheb. 6:10) Mwandimomwene, ife tonsene tiri na maluso akusiyana na makhaliro akusiyana. Mbwenye tinakwanisa kukhala akutsandzaya tingacita pyonsene pinakwanisa ife m’basa ya Yahova. (Agal. 6:4; Akol. 3:23) Mu pyaka pizinji, abale na alongo azinji asatumikira pa Bheteli. Kodi imwe munakwanisa kuperekeka toera kutumikira ku Bheteli? Khala nkhabe, kodi munakwanisa kuwangisa m’bale peno mulongo anatumikira ku Bheteli toera apitirize kucita basa ineyi?

ONANI VIDHYU YAKUTI MUSAFUNIKA KUCITANJI TOERA MUKHALE AKUTHEMA KUTUMIKIRA KU BHETELI, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Ninji cinafuna kuticitisa toera kutumikira ku Bheteli?

  • Abale na alongo anango alonganji thangwi ya nkhombo zakutumikira ku Bheteli?

  • Ninji pinaphembwa toera kutumikira ku Bheteli?

  • Munakwanisa tani kuperekeka toera kutumikira ku Bheteli?