Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

“Bulusani Madzimunthu a Alungu Apezi”

“Bulusani Madzimunthu a Alungu Apezi”

Yakobe akhadziwa kuti Yahova ndiye basi adathema kulambirwa, maseze Mulungu nee akhadzati kupereka mwambo wakukhondesa kulambira madzimunthu. (Eks. 20:​3-⁠5) Mbwenye pidapangwa iye na Yahova toera abwerere ku Bheteli, Yakobe apanga anthu onsene toera abuluse madzimunthu a alungu apezi. Buluka penepo Yakobe afikira madzimunthu, mphete za m’makutu zakuti panango zikhaphatisirwa ninga pithumwa. (Gen. 35:​1-⁠4) Mwakukhonda penula, Yahova akomerwa kakamwe na pidacita Yakobe.

Lero, tinakwanisa tani kulambira basi ene Yahova? Tinakwanisa kulambira basi ene Yahova, tingacalira pinthu pyonsene pya kulambira madzimunthu peno kukhulupira mizimu. Pyenepi pisaphataniza kutaya pinthu pyonsene pyakukhulupira mizimu, pontho tisafunika kuonesesa mwadidi ubalangazi wathu. Natenepa bvundzikani: ‘Kodi ndisakomerwa na kuleri mabukhu peno kuona mafilimu anapangiza pinthu ninga mizukwa, piphoko peno pinthu pinango pyakukhulupira mizimu? Ndisakomerwa na mafilimu anapangiza kuombedza, ufiti na kulodza ninga pinthu pyadidi?’ Tisafunika kutaya pinthu pyonsene pinaida Yahova.​​—Masal. 97:10.

ONANI VIDHYU YAKUTI “IDANI DYABO,” BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Ndi pinentso pipi pikhathimbana na nyakupfundza Bhibhlya anacemerwa ­Paula?

  • Thangwi yanji ndi pyandzeru kusaka ciphedzo ca akulu a mpingo khala imwe peno yakupfundza wanu asathimbana na pinthu pyakukhulupira mizimu?

  • Idani Dyabo, pontho fendedzerani Mulungu.—Tiya. 4:7, 8

    Khala tisafuna kutsidzikizwa na Yahova, ndi pinthu pipi pisafunika ife kutaya?

  • Kodi Paula atonga kucitanji?

  • Mu cisa cinakhala imwe, ndi pinthu pipi pyakukhulupira mizimu pyakuti ­musafunika kupicalira?