Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Nyimbo 153

Musapibva Tani?

Musapibva Tani?

Kopyarini:

(Ahebere 13:15)

 1. Mu-sa-pi-bva ta-ni

  mu-nga-ci-ta pyo-nse-ne

  To-e-ra ku-sa-ka na

  ku-pfu-ndzi-sa a-nthu?

  Mu-nga-wa-ngi-si-ra,

  Mu-lu-ngu a-na-phe-dza,

  I-ye a-sa-dzi-wa-di

  a-le a-na-nfu-na.

  (KORO)

  Ti-sa-tsa-ndza-ya ku-mpa-sa

  nti-ma-thu na fa-la ya-thu.

  Ti-na-pi-ti-ri-za ku-nsi-mba

  kwe-nda na kwe-nda.

 2. Mu-sa-pi-bva ta-ni

  i-mwe mu-nga-bve-se-rwa

  Na a-nthu a-na-fu-na

  kha-la n’dzi-ko i-pswa?

  Nee a-nthu o-nse-ne

  a-na-dza-ti-bve-se-ra.

  Mbwe-nye ti-pi-ti-ri-ze

  dzi-wi-sa dzi-na-ce.

  (KORO)

  Ti-sa-tsa-ndza-ya ku-mpa-sa

  nti-ma-thu na fa-la ya-thu.

  Ti-na-pi-ti-ri-za ku-nsi-mba

  kwe-nda na kwe-nda.

 3. Mu-sa-pi-bva ta-ni

  ku-dzi-wa ku-ti M’lu-ngu

  A-sa-ti-phe-dza m’ba-sa

  i-na-ci-ta i-fe?

  Ti-sa-mwa-za mpha-ngwa

  kwa a-nthu mwa-ci-pa-po,

  Mba-ti-a-fu-na tha-ngwi

  ndzi-dzi u-ku-ma-la.

  (KORO)

  Ti-sa-tsa-ndza-ya ku-mpa-sa

  nti-ma-thu na fa-la ya-thu.

  Ti-na-pi-ti-ri-za ku-nsi-mba

  kwe-nda na kwe-nda.