Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Nyimbo 152

Musatipasa Mphambvu, Cidikhiro na Cinyindiro

Musatipasa Mphambvu, Cidikhiro na Cinyindiro

Kopyarini:

(Misangani 14:26)

 1. Ya-ho-va, i-mwe mwa-ti-pa-sa

  tso-go-lo ya-di-di.

  Ti-na-dzi-wi-sa a-nthu pya

  ci-di-khi-ro ca-thu.

  Ti-nga-thi-mba-na na pi-ne-ntso

  pa-na-ngo ti-na-go-pa,

  Pye-ne-pi pi-na-ci-ti-sa

  lu-za ci-di-khi-ro.

  (KORO)

  Ndi-mwe mpha-mbvu

  na ci-di-khi-ro ca-thu.

  Mu-sa-ti-pa-sa pyo-nse-ne.

  Ti-sa-nyi-ndi-ra i-mwe

  pa-ku-mwa-za

  mpha-ngwa na pa-ku-pfu-ndzi-sa.

 2. Ta-pha-ta mi-ye-ndo Ya-ho-va,

  ti-nga-kha-la n’nya-twa,

  Ti-ku-mbu-se-ni-mbo ku-ti

  ndi-mwe m’phe-dzi wa-thu.

  Ti-nga-nye-re-ze-ra pye-ne-pi

  ti-sa-wa-nga ma-nu-ngo.

  Mba-ti-kha-la na ci-pa-po

  pa-ku-mwa-za mpha-ngwa.

  (KORO)

  Ndi-mwe mpha-mbvu

  na ci-di-khi-ro ca-thu.

  Mu-sa-ti-pa-sa pyo-nse-ne.

  Ti-sa-nyi-ndi-ra i-mwe

  pa-ku-mwa-za

  mpha-ngwa na pa-ku-pfu-ndzi-sa.

(Onanimbo Masal. 72:13, 14; Mis. 3:5, 6, 26; Yer. 17:7.)