Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NYIMBO 19

Cakudya Cancidodo ca Mbuya

Cakudya Cancidodo ca Mbuya

(Mateo 26:26-30)

 1. 1. Yahova Baba wakudzulu,

  Cidodo cakufunika!

  Kale mwapangiza ufuni na mphambvu,

  Udziwisi, ulungami.

  Mukhatsidzikiza mbumbanu

  Thangwi yakucita Paskwa.

  Mbwenye ciropa ca Mbuya wathu Yezu

  Cakwanirisa profesiya.

 2. 2. Natenepa, nkate na vinyu

  Pisatikumbusa Yezu.

  Thangwi yaufuni iye atifera.

  Abvera mpaka kunkhomo.

  Tinapitiriza kumbuka

  Cidodo cakufunika.

  Kufa kwa Mwananu kusatiombola

  M’madawo pabodzi na kufa.

 3. 3. Tasonkhana pamaso panu.

  Ndimwe adaticemera.

  Tisakusimbani nakutuma Yezu,

  Toera tikudziweni.

  Cikumbuso cisapasadi

  Mbiri kuna dzina yanu.

  Cisatiphedzambo towezera Yezu,

  Kuti tidzawine umaso.