Ndokoni pa mphangwa

Kulambira Kwa Banja: Kusanentsa Mbwenye Kusaphindulisa

Kulambira Kwa Banja: Kusanentsa Mbwenye Kusaphindulisa

Onani maonero a mabanja pa dziko yonsene yapantsi akuti ali kukunda mipingizo ikhaacimwanisa kucita Kulambira Kwa Banja kwakuphindulisa masumana onsene.