Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kutawirwa Kwa Mibvundzo Ya Bhibhlya

Kutawirwa Kwa Mibvundzo Ya Bhibhlya

Tinakwanisa kudziwa undimomwene thangwi ya Mulungu?

Thangwi yanji mulungu asafuna kuti tidziwe undimomwene? lerini Jwau 17:3

Mulungu asalonga na anthu. Iye aphatisira nzimu wace wakucena, peno mphambvu inaphata na iye basa, toera kuikha mafalace m’manyerezero a amuna adalemba Bhibhlya. (2 Pedro 1:20, 21) Tinakwanisa kudziwa undimomwene thangwi ya Mulungu mu kuleri Bhibhlya.​—Lerini Jwau 17:17; 2 Timoti 3:16.

M’Bhibhlya, Mulungu asapangiza pinthu pizinji thangwi ya iye. Asapangiza kuti thangwi yanji acita anthu, pinafuna iye kudzaacitira, pontho na asafuna kuti tikhale tani. (Machitiro 17:24-27) Yahova Mulungu asafuna kuti tidziwe undimomwene thangwi ya iye.​—Lerini 1 Timoti 2:3, 4.

Thangwi yanji Mulungu asakomerwa na anthu anafuna undimomwene?

Yahova ndi Mulungu wa undimomwene, na atuma Mwanace, Yezu, toera kupfundzisa anthu undimomwene. Natenepa, anthu onsene anafuna undimomwene asabvera Yezu. (Jwau 18:37) Mulungu asafuna anthu anewa toera akhale alambiri ace.​—Lerini Jwau 4:23, 24.

Sathani Dyabo asacimwanisa anthu azinji kudziwa Mulungu mukumwaza pipfundziso pyauthambi thangwi ya Mulungu. (2 Akorinto 4:3, 4) Anthu anakhonda funa pyadidi asabvera pipfundziso pyenepi pyauthambi. (Aroma 1:25) Mbwenye, anthu azinji a mitima yadidi asagumana undimomwene thangwi ya Mulungu mu kupfundza Bhibhlya.​—Lerini Machitiro 17:11.