Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Khala mamuna na nkazi akuti nee ndi akumanga banja amala masiku amumphu pabodzi mwakusowa mathangwi, pyenepi pisabveka kuti iwo acita madawo, pontho pasafunika kukhazikiswa komiti yakutonga?

Inde, kumala masiku amumphu pabodzi mwakusowa mathangwi, mwakukhonda penula pyenepi pisabveka kuti iwo acita ulukwali. Pontho, mwakukhonda tsalakana khala pana mathangwi akubveka peno nkhabe, komiti yakutonga isafunika kukhazikiswa.—1 Akorinto 6:18.

Nsoka wa akulu a mpingo usafunika kudinga mwacidikhodikho nkhani ineyi toera kuona khala mphyakufunika kukhazikisa komiti yakutonga. Mwacitsandzo: Kodi anthu anewa akhabanyirana? Akulu a mpingo akhadaaphedza kale thangwi ya makhaliro awo? Thangwi yanji amala masiku amumphu pabodzi? Kodi iwo akhadabverana toera kucita pyenepi? Iwo mbadakwanisa kucita cisankhulo cinango, peno kwacitika pinthu mwakukhonda dikhira pyakuti pyaacitisa kumala masiku amumphu pabodzi? (Koelete 9:11) Kodi iwo agona kupi? Nkhani zisasiyana, natenepa panango panaoneka mphangwa zinango zakuti zinadzakhuya pisankhulo pya akulu a mpingo.

Akulu a mpingo angamala kudinga mphangwa zonsene, iwo anaona khala mphyakufunika kukhazikisa komiti yakutonga.