Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Ninji pinacitika tingafa?

ANANGO ASAKHULUPIRA kuti tisakhala maso munjira inango, anangombo asakhulupira kuti kufa ndi kumala kwa pyonsene. Imwembo musakhulupiranji?

BHIBHLYA ISALONGANJI

‘Anyakufa nkhabe cinadziwa iwo.’ (Koelete 9:5) Tingafa, tisasiya kukhalapo.

PINTHU PINANGO PINAPFUNDZA IFE M’BHIBHLYA

  • Mamuna wakutoma, Adhamu, pidafa iye abwerera pontho ku mataka. (Genesi 2:7; 3:19) Munjira ibodzi ene, anthu onsene anafa asabwerera pontho kumataka.—Koelete 3:19, 20.

  • Anthu angafa asasudzuka, peno asalekererwa madawo awo. (Aroma 6:7) Munthu angafa nkhabebve kutcinyuswa thangwi ya madawo.

Kodi anyakufa anakwanisa kukhala pontho maso?

MBAMUDATAWIRA TANI?

  • Inde

  • Nkhabe

  • Panango

BHIBHLYA ISALONGANJI

“Kunadzaoneka kulamuka muli akufa.”

Machitiro 24:15.

NINJI PONTHO PINAPFUNDZA IFE M’BHIBHLYA?

  • Midzidzi inango Bhibhlya isalandanisa kufa na kugona. (Jwau 11:11-14) Mulungu anakwanisa kulamusa anyakufa, ningambo ife tisakwanisa kulamusa munthu n’citulo.—Yobe 14:13-15.

  • Bhibhlya isalonga mbiri zizinji za kulamuswa muli akufa, natenepa isatipasa cinyindiro cakuwanga toera kukhulupira kuti anyakufa anadzalamuswa muli akufa.—1 Amambo 17:17-24; Luka 7:11-17; Jwau 11:39-44.