Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NJIRA TOERA KUKHALA WAKUTSANDZAYA

Dziwani Pizinji

Dziwani Pizinji

MWABVUNDZIKA KALE?

  • Banja yanga inakwanisa tani kukhala yakutsandzaya?

  • Ndinakhala tani na axamwali adidi, pontho ndinakhala tani xamwali wadidi?

  • Ndi cidikhiro cipi ciri na anyakufunika anga adafa?

  • Kodi nyatwa zinadzamala?

  • Anthu anadzafudza dziko?

  • Kodi mauphemberi onsene asalambira Mulungu wandimomwene?

MUNAKWANISA KUGUMANA MATAWIRO A MIBVUNDZO INEYI NA INANGO

Pitani mu site jw.org, yakuti isagumanika mu pilongero pyakupiringana 900. Mwenemo munagumana mphangwa zakufunika mu misolo yakusiyana-siyana.

Munagumana mavidyu analonga pya anthu a m’madziko akusiyana-siyana akuti agumana njira toera kutsandzaya. Iwo nee atsumbikika! Anango akhaphatisira mitombwe yakuledzeresa, anango akhali nkaidi, anangombo akhali akupfundza kakamwe, kuphatanizambo asientista.

Mu jw.org munakwanisa kuona peno kubhaxari Mabhibhlya na mabukhu mazinji mwakukhonda lipa. Onani misolo mingasi inagumanika mwenemo: