Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 2

Kutoma Kwa Utumiki wa Yezu

‘Onani Mwanabira wa Mulungu Anabulusa Madawo.’—Juwau 1:29

Kutoma Kwa Utumiki wa Yezu

MU KHUNDU INO

NSOLO 12

Kubatizwa Kwa Yezu

Thangwi yanji Yezu aphemba kubatizwa maseze nee akhali wakudawa?

NSOLO 13

Towezerani Citsandzo ca Yezu Pakuthimbana na Mayesero

Mayesero adathimbana na Yezu apangiza njira ziwiri za undimomwene wa Dyabo.

NSOLO 14

Yezu Atoma Kucita Anyakupfundza

Ninji pidacitisa anyakupfundza atanthatu a Yezu kunyindira kuti iwo agumana Mesiya?

NSOLO 15

Iye Acita Cirengo Cakutoma

Yezu apangiza kuna mai wace kuti iye anakwanisa kutsogolerwa na Babace wakudzulu, tayu na mai wace.

NSOLO 16

Yezu Apangiza Phinga ku Ulambiri Wandimomwene

Mwambo wa Mulungu ukhatawirisa anthu toera kulipa pinyama mu Yerusalemu toera kupereka ntsembe, mphapo thangwi yanji Yezu aipirwa na anyamalonda mu templo?

NSOLO 17

Iye Apfundzisa Nikodhemu Namasiku

Kodi ‘kubalwa pontho’ kusabvekanji?

NSOLO 18

Basa ya Yezu Ikhathimizirika Mbwenye ya Juwau Ikhapunguka

Anyakupfundza a Juwau ali na ntcanje, mbwenye Juwau nkhabe.

NSOLO 19

Yezu Apfundzisa Nkazi wa ku Samariya

Yezu apanga nkazi unoyu cinthu cakuti nee akhadapanga kale anthu anango.