Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Tomani Kuleri Bhibhlya

Tomani Kuleri Bhibhlya

Imwe munakwanisa kukomerwa na kuleri Bhibhlya! Pa khundu ino munaona maonero mangasi akuti anakuphedzani toera kutoma. Sankhulani mphangwa zidakomerwa na imwe, pontho lerini malemba ali penepo.

Anthu Akudziwika na Mbiri Zakudziwika

Uphungu Wadidi Wakuti Unatiphedza Ntsiku Zonsene

Pinafuna Kukuphedzani . . .

Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya . . .

MAONERO AKUTI ANAKUPHEDZANI: Toera mubvesese mwadidi makhundu analeri imwe m’Bhibhlya, lerini kapitulu peno makapitulu onsene a mavesi anewa. Phatisirani bokosi yakuti “Musakumbuka Padalimira Imwe?” kunkhomo kwa bukhu ino toera muikhe cidzindikiro kapitulu idamala imwe kuleri. Khalani na cifuno cakuleri khundu ibodzi ya Bhibhlya ntsiku zonsene.