Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Musakumbuka Padalimira Imwe?

Musakumbuka Padalimira Imwe?

Mu ndzidzi unaleri imwe Bhibhlya ikhani cidzindikiro pa kapitulu idamala imwe kuleri.

MALEMBA ACIHEBHERI NA CIARAMAKI

 Kutomera ndzidzi udacitwa pinthu na anthu

 Kupita mu Dziko Yakupikirwa

 Amambo akale a ku Izraeli

 Kubuluka ku ubitcu

 Pidacitika mu umaso wa Yobe

 Nyimbo na udziwisi wadidi

 Mabukhu analonga pya maprofesiya

MALEMBA ACIGEREGO ACIKRISTU

 Umaso na utumiki wa Yezu

 Kukula kwa mpingo Wacikristu

 Matsamba a mpostolo Paulu

 Matsamba adalembwa na apostolo anango na anyakupfundza