Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mibvundzo Yakubwereza ya Khundu 1

Mibvundzo Yakubwereza ya Khundu 1

Cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera na munthu anakupfundzisani:

 1. Ndi mapikiro api analongwa m’Bhibhlya thangwi ya ntsogolo akuti musakomerwa nawo kakamwe?

  (Onani Nsolo 02.)

 2. Thangwi yanji musakhulupira kuti Bhibhlya ndi Mafala a Mulungu?

  (Onani Nsolo 03 na 05.)

 3. Thangwi yanji tisafunika kuphatisira dzina ya Yahova?

  (Onani Nsolo 04.)

 4. Bhibhlya isalonga kuti Mulungu ndiye “anapasa umaso.” (Masalmo 36:9) Imwe musakhulupira pyenepi?

  (Onani Nsolo 06.)

 5. Lerini Misangani 3:32.

  • Thangwi yanji Yahova ndi Xamwali wadidi kakamwe kupiringana onsene?

  • Yahova asafuna kuti axamwali ace acitenji? Musanyerezera kuti ife tinakwanisa kucita pinafuna iye?

   (Onani Nsolo 07 na 08.)

 6. Lerini Masalmo 62:8.

  • Imwe musaphembanji kuna Yahova pakucita phembero? Ndi pinthu pipi pinango pyakuti munakwanisa kupilonga pakucita phembero?

  • Yahova asatawira tani maphembero?

   (Onani Nsolo 09.)

 7. Lerini Ahebheri 10:24, 25.

  • Misonkhano ya Mboni za Yahova inakuphedzani tani?

  • Musanyerezera kuti kuwangisira toera kugumanika pa misonkhano ndi pyakufunika?

   (Onani Nsolo 10.)

 8. Thangwi yanji mphyadidi kuleri Bhibhlya mwakukhonda phonya? Ndi ndzidzi upi unakomerwa na imwe toera kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene?

  (Onani Nsolo 11.)

 9. Mpaka pano, ninji pidakomerwa na imwe kakamwe pakupfundza Bhibhlya?

 10. Pidatoma imwe kupfundza Bhibhlya, ndi pinentso pipi pidatamba imwe? Ninji pinafuna kukuphedzani toera mupitirize kupfundza?

  (Onani Nsolo12.)