Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 1

Mulungu Acita Kudzulu na Dziko Yapantsi

Mulungu Acita Kudzulu na Dziko Yapantsi

Yahova Mulungu ndi Nciti wathu. Iye acita pinthu pyonsene, pinthu pinakwanisa ife kuona na pinacimwana ife kuona. Mbadzati kucita pinthu pinaona ife, iye acita aanju azinji. Iwe usadziwa aanju ndi ani? Aanju ndi anthu adacitwa na Yahova akuti ndi akulandana na iye. Nee tisakwanisa kuaona, sawasawa nee tisaona Mulungu. Anju wakutoma adacita Yahova adzakhala mphedzi wace. Anju unoyu aphedza mu ndzidzi ukhacita Yahova nyenyezi, maplaneta na pinthu pinango. Ibodzi mwa maplaneta anewa ndi mbuto yakubalika inakhala ife.

Natenepa, Yahova acita dziko yapantsi toera pinyama na anthu akhalemo. Iye acita dzuwa toera kumwanikira dziko. Iye acitambo mapiri, bara na mikulo.

Buluka penepo, ninji pidacitika? Yahova alonga: ‘Ndinacita masamba, maudzu na miti.’ Natenepa, pa dziko yapantsi paoneka mitundu yakusiyana-siyana ya misapo, masamba na maluwa. Buluka penepo, Yahova acita pinyama pyonsene, pinyama pyakumburuka, pyakusambirira, pyakufamba na miyendo na pyakufamba na mimba. Iye acita pinyama ping’ono ninga masulo na pinyama pikulu ninga ndzou. Ndi cinyama cipi cinafuna iwe?

Buluka penepo, Yahova apanga anju wakutoma: ‘Mbaticite munthu.’ Anthu mbadakhala akusiyana na pinyama. Iwo mbadakwanisa kupfundza pinthu pidacita Yahova. Iwo mbadakwanisa kulonga, kuseka  na kucedza na Mulungu. Iwo mbadakwanisa kuonera dziko yapantsi, pabodzi na pinyama. Usadziwa dzina ya mamuna wakutoma? Tende tione.

‘Pakutoma Mulungu acita kudzulu na pantsi.’—Genesi 1:1