Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

“Ufuni Usawangisa”

“Ufuni Usawangisa”

1 AKORINTO 8:1

 NAMACIBESE

 • 8:30 Nyimbo Zamalimba

 • 8:40 Nyimbo N.° 90 na Phembero

 • 8:50 “Cidziwiso Cisacitisa Munthu Kudzikuza, Mbwenye Ufuni Usawangisa”

 • 9:05 Nkhani Yakusiyirana: Iwo Awangisa Anango

  • Bharnabhe

  • Paulu

  • Dhorka

 • 10:05 Nyimbo N.° 79 na Pidziwiso

 • 10:15 Pakumwaza Mphangwa Citani Pizinji Kusiyapo Kupereka Umboni Basi

 • 10:30 Kuperekeka na Ubatizo

 • 11:00 Nyimbo N.° 52

 NAMAULO

 • 12:10 Nyimbo Zamalimba

 • 12:20 Nyimbo N.° 107 na Phembero

 • 12:30 Nkhani Yapakweca Yakubuluswa M’Bhibhlya: Ndi Munjira Ipi Ufuni Wandimomwene Usaphedzera Undimomwene?

 • 1:00 Cigwagwa ca Ncenjezi

 • 1:30 Nyimbo N.° 101 na Pidziwiso

 • 1:40 Nkhani Yakusiyirana: Pisaphedza Toera Manungo Akule

  • Kufuna Undimomwene wa m’Bhibhlya

  • Kuphedzera Udziwisi wa Matongero a Mulungu

  • Kuwangisa Anyakukhulupira Andzanu

 • 2:40 “Pinthu Pyonsene Pinacita Imwe, Piciteni Mwaufuni”

 • 3:15 Nyimbo N.° 105 na Phembero