2019-2020 Programu ya Nsonkhano wa Cisa—Wakuimirirwa na M’bale Wakutumwa na Ofesi ya Filiali

Onani programu ya nsonkhano uno wa cisa, yakuti isaphatanizambo nkhani za m’bale wakutumwa na ofesi ya filiali. Nsolo wa Nsonkhano wa Cisa ndi “Funani Yahova na Ntima Wanu Onsene.”

Funani Yahova na Ntima Wanu Onsene

Nsonkhano uno unadzatiphedza toera kuwangisa ufuni wathu kuna Yahova, pontho unadzatikulumiza kupangiza ufuni wandimomwene.

Bveserani Matawiro a Mibvundzo Iyi

Mibvundzo iyi inadzatawirwa mu ndzidzi wa nsonkhano.