Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 15

Thangwi Yanji Musafunika Kupitiriza?

Thangwi Yanji Musafunika Kupitiriza?

1. Kupitiriza kwanu kupfundza Bhibhlya kunadzakuphindulisani tani?

Mwakukhonda penula, pipfundziso ipi pyacigwagwa pya Bhibhlya pyawangisa ufuni wanu kwa Yahova. Ife tisafunika kupitiriza kuwangisira toera kucitisa ufuni unoyu kukhala wakuwanga. (1 Pedro 2:2) Cidikhiro canu cakukhala maso kwenda na kwenda cisanyindira kupitiriza kwanu kufendedzera cifupi Mulungu mu kupfundza Mafalace.​—Lerini Jwau 17:3; Yuda 21.

Munathimizira imwe cidziwiso canu cakudziwa Mulungu, cikhulupiro canu cinadzakhala cakuwanga kakamwe. Cikhulupiro cinadzakuphedzani toera kukomeresa Mulungu. (Ahebere 11:1, 6, Tradução do Novo Mundo) Cikhulupiro cinadzakukulumizani toera kutcinyuka na kucita macinjo akuphindulisa mu umaso wanu.​—Lerini Machitiro 3:19.

2. Munaphindulisa tani anango na cidziwiso canu cakudziwa Mulungu?

Munakwanisa kukhala na uxamwali wakupambulika na Yahova

Mwandimomwene, imwe munadzafuna kugawana na anango pinthu pinapfundza imwe​—tonsene tisatsandzaya kulonga mphangwa zadidi. Munapitiriza imwe kupfundzira Bhibhlya, munadzapfundza kuti munaphatisira tani Bhibhlya toera kulonga pya kukhulupira kwanu Yahova na mphangwa zadidi.​—Lerini Aroma 10:13-15.

Anthu azinji asatoma kumwaza mphangwa zadidi kwa axamwali peno kwa acibale. Khalani waluso kakamwe. Mbuto mwa kuapanga kuti pinakhulupira iwo ndi pyakudodomeka, adziwiseni pya mapikiro a Mulungu. Pontho, kumbukani kuti kazinji kene anthu asatunduka thangwi ya makhaliro anu adidi mbuto mwa pinthu pinalonga imwe.​—Lerini 2 Timoti 2:24, 25.

3. Ndi nthundu upi wa uxamwali na Mulungu wakuti munakwanisa kukhala nawo?

Kupfundza Mafala a Mulungu kunadzakuphedzani toera kukula mwauzimu. Mwakukhonda penula, imwe munakwanisa kukhala na  uxamwali wakupambulika na Yahova. Mwandimomwene, munakwanisa kukhala ntumiki wa Yahova mbumucita khundu ya mbumba yace.​—Lerini 2 Akorinto 6:18.

4. Munapitiriza tani kukula mwauzimu?

Munakwanisa kukula mwauzimu mu kupitiriza kupfundza Mafala a Mulungu. (Ahebere 5:13, 14) Phembani m’bodzi wa Mboni za Yahova toera kupfundza Bhibhlya na imwe mu kuphatisira bukhu Kodi Mwandimomwene Bhibhlya Isapfundzisanji? Munapitiriza imwe kupfundza Mafala a Mulungu, munadzapitiriza kupembera mu umaso wanu.​—Lerini Masalmo 1:1-3; 73:27, 28.

Mphangwa zadidi zisabuluka kwa Yahova, Mulungu wakutsandzaya. Munakwanisa kunfendedzera cifupi mungafendedzera cifupi mbumba yace. (Ahebere 10:24, 25) Mungapitiriza kuwangisira toera kukomeresa Yahova, munadzathema kukhala na umaso wandimomwene​—umaso wakukhonda mala. Mwandimomwene kufendedzera cifupi Mulungu ndi cinthu cadidi kakamwe cakuti munakwanisa kucicita.​—Lerini 1 Timoti 1:11; 6:19.