Ndokoni pa mphangwa

Tinagumana Kupi Matawiro a Mibvundzo Mikulu Thangwi ya Umaso?

Tinagumana Kupi Matawiro a Mibvundzo Mikulu Thangwi ya Umaso?

Matawiro asagumanika mu . . .

  • siyensiya?

  • ndzeru za anthu?

  • Bhibhlya?

 NYAKULEMBA BHIBHLYA ALONGA KUNA MULUNGU

“Ndipaseni ndzeru zakubvesa,mafala Anu ndi undimomwene.”Masalmo 119:144, 160, Biblya Chisena.

Bhibhlya isatawira mibvundzo ya pikwi na pikwi pya anthu.

Mbamudafuna kukhala m’bodzi wa anthu anewa?

Site jw.org inakuphedzani.

Citani DOWNLOAD mabukhu

 NDI UPI MWA MIBVUNDZO IYI WAKUTI USAKUDZUDZUMISANI KAKAMWE?