Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

PFUNDZIRO 7

Mphangwa Zandimomwene na Zakunyindirika

Mphangwa Zandimomwene na Zakunyindirika

Luka 1:3

MUSAFUNIKA KUCITANJI: Phatisirani mphangwa zakunyindirika toera kuphedza anyakubvesera kubvesesa ntsonga

MUNACITA TANI PYENEPI:

  • Phatisirani mphangwa zakunyindirika. Pinalonga imwe pisafunika kubulukira m’Bhibhlya, pingakwanisika ilerini. Mungalonga pya siyensiya, mphangwa zipswa, pyakugumana napyo, peno mphangwa zinango, musafunika kukhala na cinyindiro cakuti mphangwa zenezi ndi zakunyindirika, pontho ziciri kuphata basa.

  • Lekani kucinja cifuniro ca adalemba mphangwa: Fokotozani malemba mwakubverana na pinalonga Bhibhlya na mabukhu anabuluswa na “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru.” (Mat. 24:45) Mungaphatisira mphangwa zinagumanika m’mabukhu akuti nee ndi a Mboni za Yahova lekani kucinja, zilongeni mwakubverana na cifuniro ca nyakulemba.

  • Phedzani anyakubvesera anu toera kunyerezera. Mungamala kuleri lemba peno kulonga mphangwa zidafufudza imwe, citani mbvundzo peno longani citsandzo toera kuphedza anyakubvesera kubvesesa ntsonga.