Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

PFUNDZIRO 2

Longani Ninga Mukucedza

Longani Ninga Mukucedza

2 Akorinto 2:17

MUSAFUNIKA KUCITANJI: Longani mwacibaliro, pontho kubulukira muntima.

MUNACITA TANI PYENEPI:

  • Citani phembero, pontho khunganyikani mwadidi. Phembero inakuphedzani kunyerezera mphangwa, tayu kuti munalonga tani. Koyani m’manyerezero basi ene ntsonga zakufunika. Longani ninga munalongera imwe ntsiku na ntsiku; lekani longa ninga mukuleri.

  • Longani kubulukira muntima. Nyerezerani kuti thangwi yanji anyakubvesera anu asafunika kubva mphangwa ziri na imwe. Nyerezerani pinaadzudzumisa. Buluka penepo, kulimira kwanu, kulonga kwanu, manja anu na nkhope yanu pinapangiza kuti mphangwa zinalonga imwe ndi zakunyindirika.

  • Yang’anani anyakubvesera anu. Mu ndzidzi unalonga imwe, yang’anani munthu analonga na imwe. Pakucita nkhani, yang’anani munthu m’bodzi m’masegundu mangasi m’mbuto mwakuyang’ana anthu azinji mu ndzidzi ubodzi ene.