Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

PFUNDZIRO 19

Wangisirani Toera Kukhuya Ntima

Wangisirani Toera Kukhuya Ntima

Misangani 3:1

MUSAFUNIKA KUCITANJI: Phedzani anyakubvesera anu toera abvesese na kuphatisira pinapfundza iwo.

MUNACITA TANI PYENEPI:

  • Phedzani anyakubvesera anu toera kunyerezera kuti makhaliro awo ali tani. Citani mibvundzo yakuti inaphedza anyakubvesera anu toera kunyerezera pya makhaliro awo.

  • Aphedzeni toera akhale na pifuno pyadidi. Phedzani anyakubvesera anu toera aone kuti thangwi yanji iwo asacita pinthu pyadidi. Aphedzeni toera acite pyonsene thangwi yakufuna Yahova, andzawo na kufuna kwawo pinapfundzisa Bhibhlya. Aphedzeni toera aone kufunika kwa kuphatisira pinapfundza iwo, mbwenye lekani kuakakamiza. Pontho lekani kuapasa mulando peno kuacitisa kukhala na manyadzo. M’mbuto mwace, kunkhomo kwa nkhani yanu, awangiseni toera acite pinakwanisa iwo m’basa ya Mulungu.

  • Pasani mbiri Yahova. Gomezerani kuti mphangwa zinagumanika m’Bhibhlya, midida na mitemo inagumanika mwenemu pisapangiza makhaliro a Mulungu, pontho pisapangiza kuti iye asatifuna. Phedzani anyakubvesera anu toera adziwe pinafuna Yahova na kunkomeresa.