Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

PFUNDZIRO 18

Nkhani Yakuphata Ntima

Nkhani Yakuphata Ntima

1 Akorinto 9:19-23

MUSAFUNIKA KUCITANJI: Citisani anyakubvesera anu kunyerezera mwadidi pinabva iwo toera angamala aone kuti anapiphatisira tani mu umaso wawo.

MUNACITA TANI PYENEPI:

  • Nyerezerani ntsonga zakuti anyakubvesera anu asazidziwa kale. M’mbuto mwakulonga pinthu pinadziwa iwo, wangisirani kusaka ntsonga zipswa zakuti zinaaphedza.

  • Fufudzani, pontho nyerezerani mwacidikhodikho. Pingakwanisika longani pinthu pyakuti anyakubvesera anu nee asapidziwa mwadidi, peno pinthu pinacitika cincino toera kugomezera ntsonga zakufunika. Nyerezerani mwadidi kuti nkhani yanu isabverana tani na citsandzo cinafuna imwe kulonga.

  • Pangizani anyakubvesera kuti anaphatisira tani mphangwa zenezi. Fokotozani kuti ntsonga zenezi za m’Bhibhlya zinaphedza tani anyakubvesera anu mu umaso wawo wa ntsiku na ntsiku. Longani pinthu pingasi pyakuti ndi pyakufunika kwa anyakubvesera anu, ninga makhaliro na macitiro.