Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

PFUNDZIRO 17

Kulonga Munjira Yakukhonda Nentsa

Kulonga Munjira Yakukhonda Nentsa

1 Akorinto 14:9

MUSAFUNIKA KUCITANJI: Phedzani anyakubvesera anu toera abvesese mphangwa zinalonga imwe.

MUNACITA TANI PYENEPI:

  • Pfundzani mwadidi khundu yanu. Bvesesani mwadidi mphangwa zinapfundza imwe toera mukwanise kuzifokotoza mwakukhonda nentsa, pontho phatisirani mafala anu ene.

  • Phatisirani mafala akucepa na akukhonda nentsa. Maseze mphyakutawirika kuphatisira mafala mazinji, mbwenye phatisirani mafala akucepa pakulonga ntsonga zakufunika.

  • Fokotozani mafala akuti anthu azinji nee asaadziwa. Pingakwanisika, phatisirani mafala akuti anyakubvesera anu asaadziwa. Fokotozani mungalonga fala yakukhonda dziwika, anthu analongwa m’Bhibhlya, peno pinthu pinango pyakuti azinji nkhabe kupidziwa.