Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 10

Kulambira Kwa Banja Ndi Ninji?

Kulambira Kwa Banja Ndi Ninji?

Koreya Waku bangwe

Brazil

Australia

Guine

Kutomera m’midzidzi yakale, Yahova asafuna kuti mabanja onsene akhale na ndzidzi wakukhala pabodzi pene toera kuwangisa uxamwali wawo na iye, mbawangisambo uxamwali wawo wa banja. (Deuteronomyo 6:6, 7) Na thangwi ineyi, Mboni za Yahova zisakhazikisa ndzidzi m’masumana onsene toera kulambira pabodzi ninga banja—kucedza m’makhaliro akusudzuka, kucedza pinthu pyauzimu pyakuti ndi pyakufunika pa banja yawo. Ngakhale kuti imwe musakhala mwekhene, munakwanisa kuphatisira mwadidi ndzidzi unoyu toera kucedza na Mulungu, panango kucita pfundziro ya Bhibhlya mu kuphatisira ndandanda udacita imwe.

Ndi ndzidzi toera kufendedzera cifupi Yahova. “Fendezerani Mulungu, tenepa Mulungu anadzakufendezeranimbo.” (Tyago 4:8) Tinadziwa mwadidi Yahova tingapfundza pinthu pizinji thangwi ya uunthu wace na macitiro ace kubulukira m’Mafalace, Bhibhlya. Njira yakukhonda nentsa toera kutomesa kulambira kwa banja ndi kuphatisira ndzidzi toera kuleri Bhibhlya pabodzi mwakugaluza, panango kutowezera ndandanda ya sumana na sumana ya Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki. Mavesi anafuna kulerwi munakwanisa kuagawira m’bodzi na m’bodzi pa banja, natenepa monsene munakwanisa kulonga pinthu pidapfundza imwe m’Malemba.

Ndi ndzidzi toera kufendedzerana cifupi unango na ndzace pa banja. Amuna na akazi, anyakubala na anapiana asawangisa uxamwali wawo angapfundza Bhibhlya pabodzi ninga banja. Usafunika kukhala ndzidzi wakutsandzayisa, wantendere, wakuti munthu onsene pa banja anadzafuna kupfundza pa sumana inango. Anyakubala anakwanisa kusankhula mphangwa zinabverana na thunga ya anawo toera kucedza, panango kuphatisira mphangwa zinagumanika mu Ncenjezi na Lamukani! peno mu saiti yathu, jw.org. Munakwanisa kudinga pya nyatwa zinatamba ananu kuxikola na kuaphedza kuti anathimbana nazo tani. Njira inango ndi kuona programu ya JW Broadcasting (mu saite tv.jw.org), buluka penepo, munakwanisisa kucedza pidapfundza imwe. Panango munakwanisa kuimba nyimbo zinafuna kuimbwa pa misonkhano, pontho munakwanisa kudya pabodzi pene pakumala kulambira kwa banja.

Ndzidzi unoyu wakupambulika unaphatisira imwe masumana onsene mu kulambira Yahova pabodzi unadzaphedza onsene m’mabanja toera kutsandzaya pa kupfundza Mafala a Mulungu, pontho Yahova anadzapasa nkhombo kuwangisira kwanu.—Masalmo 1:1-3.

  • Thangwi yanji tisakhala na ndzidzi wa kulambira kwa banja?

  • Anyakubala anacitisa tani kuti ndzidzi unoyu ukhale wakutsandzayisa kwa onsene pa banja?