Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 16

Ndi Mabasa Api Anacitwa Na Atumiki Akutumikira?

Ndi Mabasa Api Anacitwa Na Atumiki Akutumikira?

Mianmar

Kucita khundu pa misonkhano

Nsoka wa basa ya m’munda

Kusasanyira Nyumba ya Umambo

Bhibhlya isalonga misoka miwiri ya amuna Acikristu akuti asatsalakana mabasa m’mpingo—‘akulu na atumiki akutumikira.’ (Afilipi 1:1) Kazinji kene, m’mpingo ubodzi na ubodzi musagumanika akulu a mpingo na atumiki akutumikira azinji. Ndi mabasa api anacitwa na atumiki akutumikira toera kutiphedza?

Iwo asaphedza nsoka wa akulu a mpingo. Atumiki akutumikira ali na uxamwali wakuwanga na Yahova, ndi amuna akunyindirika na ankhasa, mwa iwo anango ndi aphale, anango ndi akugwesera. Iwo asatsalakana mabasa akufunika, kazinji kene asacita mabasa a mpingo na a Nyumba ya Umambo akuti nkhabe kuphataniza kupfundzisa peno kukumbiza. Pyenepi pisacitisa akulu a mpingo kuikha manyerezero ku mabasa akupfundzisa na kukumbiza.

Iwo asatsalakana mabasa akufunika. Anango mwa atumiki akutumikira asasankhulwa ninga akalindi toera kucita bweraniko kwa onsene anafika pa misonkhano. Anango asatsalakana mitcini ya kugaluza mafala, kutsalakana mabukhu, kutsalakana kobiri ya mpingo, na kugawira pisa toera piwalo pya mpingo pimwaze mphangwa. Iwo asaphedzambo basa yakusasanyira Nyumba ya Umambo. Panango akulu a mpingo anaaphemba toera kuphedza abale akugwesera. Mwakukhonda kutsalakana mabasa anapaswa atumiki akutumikira, iwo ali akufunisisa toera kuacita, pyenepi pisacitisa mpingo onsene kualemedza.—1 Timoti 3:13.

Iwo asapereka citsandzo cadidi ninga amuna Acikristu. Atumiki akutumikira asasankhulwa thangwi ya makhaliro adidi Acikristu. Angacita nkhani zawo pa misonkhano ya mpingo, iwo asawangisa cikhulupiro cathu. Mu kupangiza citsandzo cadidi m’basa yakumwaza mphangwa, iwo asakulumiza phinga yathu. Thangwi yakubverana kwawo mwadidi na nsoka wa akulu a mpingo, iwo asakulisa kutsandzaya na kuphatana. (Aefesi 4:16) Mu kupita kwa ndzidzi, panango iwo anadzathema toera kutumikira ninga akulu a mpingo.

  • Atumiki akutumikira ndi amuna a makhaliro api?

  • Atumiki akutumikira asaphedza tani mpingo toera pinthu pifambe mwadidi?