Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ndi Cipi Cifuno ca Mulungu?

Ndi Cipi Cifuno ca Mulungu?

Mulungu asafuna kuti tikhale mu ntendere, pontho mwakutsandzaya mu paradizu pa dziko yapantsi kwenda na kwenda!

Panango munasaka kudziwa kuti, ‘Pyenepi pinakwanisika tani?’ Bhibhlya isalonga kuti Umambo wa Mulungu unadzacitisa pyenepi, pontho Mulungu asafuna kuti anthu onsene apfundze pya Umambo unoyu na cifuniro cace kwa ife.—Masalmo 37:10, 29; Izaiya 9:7.

Mulungu asafuna kuti tiphindule.

Ninga baba wadidi asafuna pinthu pyadidi kuna anace, Babathu wakudzulu asafuna kuti tikhale akutsandzaya kwenda na kwenda. (Izaiya 48:17, 18) Iye apikira kuti ‘munthu anacita pinafuna Mulungu anakhala kwenda na kwenda.’—1 Jwau 2:1.

Mulungu asafuna kuti tifambe mu njira zace.

Bhibhlya isalonga kuti Nciti wathu asafuna ‘kutipfundzisa pya njira zace’ toera ife tikwanise ‘kufamba mu njira zace.’ (Izaiya 2:2, 3) Iye asankhula anthu toera kudziwika na ‘dzina yace’ kuti adziwise cifuno cace pa dziko yapantsi.—Machitiro 15:14.

Mulungu asafuna kuti tikhale akuphatana mu kumulambira.

Mbuto mwa kugawa anthu, ulambiri wandimomwene wa Yahova usaacitisa kukhala akuphatana mu ufuni wandimomwene. (Jwau 13:35) Mbani lero asapfundzisa konsene kwene amuna na akazi kuti anakwanisa tani kutumikira Mulungu mwakuphatana? Tisakuphembani toera kudziwa pyenepi kubulukira m’bruxura ino.